Místní knihovna Zlechov


O knihovně

 

HISTORIE KNIHOVNY
 

 

     Reálné možnosti veřejného společenského života přinesl v Rakousko-uherských zemích tzv. spolkový zákon z roku 1867. Na jeho základě vznikla ve Zlechově už roku 1870 Občanská beseda, která se roku 1896 přeměnila na Čtenářský spolek. Členové spolku v rámci čtenářské, osvětové a kulturní činnosti rozvíjeli mezi místními občany potřebné vlastenecké a odborné vzdělávání. K tomu mělo sloužit půjčování českých knih, konání odborných a výchovných přednášek, výletů po místních pamětihodnostech apod.

Knihovna Čtenářského spolku se po roce 1919 stala základem obecní knihovny, kterou ještě doplňovala školní knihovna s oddělením pro žáky a učitele.

Po roce 1945 byla místní knihovna umístěna v prostorách MNV(Místní národní výbor, č.p. 106) a staral se o ni vždy nìkdo z učitelského sboru. Později byla knihovna umístněna do budovy základní školy. Knihovna měla přes 1 000 svazkù. Půjčovalo se jednou týdně a poplatek ze zapůjčené knihy činil 20 haléřů.

 

Dlouhá léta se o knihovnu starala paní učitelka a bývalá ředitelka školy Františka Gabrielová. Knihovnu vedla od roku 1961 do roku 2007. Tedy dlouhých 46 let!

V roce 2002 se knihovna stala součástí okresní knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Systém půjčování knih čekala změna. Každá kniha dostala své elektronické číslo.  

V roce 2007 převzala funkci knihovnice paní Jaroslava Buchtíková.  Během vykonávání této funkce ji čekalo náročné stěhování knihovny z budovy základní školy, kde byly podmínky nevyhovující, na místní obecní úřad. V pozici knihovnice setrvala paní Buchtíková do října roku 2011. 

Nyní má knihovna přes 4 000 svazkù. Najdeme mezi nimi knihy pro děti, mládež i dospělé čtenáře. Zastoupena je literatura naučná i literatura krásná. Knihovna nabízí také výpůjční služby mezi knihovnami. Znamená to, že pokud určitou knihu nemá knihovna k dispozici, mùže ji vypůjčit v knihovně BBB v Uherském Hradišti či v jiné z jejích poboček. 

V současnosti vede knihovnu paní Petra Zemancová. 

 

 

E-mail: knihovna.zlechov@seznam.cz