Místní knihovna Zlechov


Služby a ceník

 

KNIHOVNA NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

  • Půjčování knih a časopisů z fondu naší knihovny ale i z fondů jiných knihoven.

        Knihu je možno půjčit vždy na jeden měsíc s možností prodloužení.

              Časopisy knihovna půjčuje vždy na jeden týden.

Nabízíme tyto časopisy:   

   - Květy

                    - Napsáno životem

       - Claudia

          - Blesk Hobby

 Pro děti:

- Čtyřlístek

     - Koně a hříbata

-          Půjčování knih z výměnného fondu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti
-             Internet zdarma pro čtenáře i nečtenáře

 

 

 

Ceník placených služeb a poplatků:

 

Členský poplatek

dospělí

20 Kč

 

Děti, studenti, učni, důchodci, MD

10 Kč

Vystavení náhradního

čtenářského průkazu

 

20 Kč

Upomínky

1. upomínka

15 Kč

 

2. upomínka

30 Kč

 

3. upomínka

40 Kč

 

doporučený upomínací dopis

50 Kč

Zprostředkování meziknihovní výpůjční služby

 

30 Kč

Tištěné výstupy

z informačních databází

strana A4

černobílý tisk

3 Kč

Ztráta dokumentu

cena dokumentu +

manipulační poplatek

cena dokumentu +

30 Kč

Poškození čárového kódu

 

20

 * Členský poplatek musí být zaplacen při prvním půjčení po vypršení platnosti předcházejícího poplatku, jeho platnost je 365 dnů bez ohledu na kalendářní rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: knihovna.zlechov@seznam.cz